O autorovi

Cesta Pavla Sequense (1989), pocházejícího z Benešovska k malířskému plátnu, nebyla úplně jednoduchá a krátká. Kresbě a malbě se stroze věnoval již od útlého věku, ale i přes studium grafiky na Střední odborné škole v Kolíně, se tomuto směru vzdálil. Teprve na podzim roku 2014, kdy se dostal k prvnímu plátnu, znovuobjevil svou dřívější zálibu a poprvé v životě zakusil kouzlo olejomalby takříkajíc na vlastní štětec.

 

Přístup k obrazům jako takovým, se samozřejmě mění, jako je tomu u každého malíře. Vývoj je pro Pavla velice důležitý, proto je vidět značný rozdíl mezi prvními a posledními obrazy. Nejedná se jen o výběr témat, ale postupné uvolnění štětce a nalézání nových technik. Pojem nové techniky by se mohli zdát trochu zavádějící, protože se striktně drží oleje a plátna, ale použití samotných barev se mění a s ním i technika nanášení na plátno. Technika olejomalby hraje v jeho tvorbě zásadní roli, a to díky dlouhé době schnutí, která mu dovoluje do obrazu znovu vstupovat, a dlouhá doba zpracování zároveň otevírá v očích nové možnosti. Z tohoto důvodu finální obrazy vypadají častokrát velice odlišně od původního záměru.

 

Nedá se jednoznačně říci, kde Pavel nachází inspiraci, či která témata si vybírá. Sám autor říká, že každý obraz je svým způsobem vždy ovlivněn několika faktory. Může to být kombinace vjemů z okolí spolu s aktuální náladou, která v hlavě promítne první vizi. Častokrát to může být i některé problematické téma, zasazené do obyčejné situace. Ze všeho nejdůležitější je pro autora atmosféra. Ta je zároveň spojovacím prvkem pro všechna díla. Obraz by měl v divákovi vyvolat pocity, založené na atmosféře. Mnohdy se zdá, že zejména jeho starší díla působí depresivně. Sám autor ale říká ,, Nic není tak negativní, jak se zdá. Je jen na Vás, z jakého úhlu se díváte,,

Pavel Sequens